Relacje inwestorskie

Zarząd komplementariusza Spółki pod firmą BUDOWNICTWO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeleckiej49, 61-846 Poznań, KRS 0000457670, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 9:00-17:00.